Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

Thuiszorg Het Friese Land

Thuiszorg Het Friese Land

Bij Thuiszorg Het Friese Land staan we dag en nacht voor u klaar. Met ruim tweeduizend bevlogen medewerkers bieden we in Friesland zorg, ondersteuning en begeleiding aan. Wij zijn altijd bereikbaar, 24 uur per dag, via 0900-8864.

Thuiszorg Het Friese Land helpt iedereen die thuis aangewezen is op hulp, verzorging en verpleging. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen met een lichamelijke beperking of chronische psychische problemen. Of aan iemand die net een operatie achter de rug heeft. We helpen eenieder zo lang mogelijk zelfstandig te blijven op de manier die hij of zij prettig vindt.

Alle zorg
Wij bieden alle vormen van zorg, begeleiding en huishoudelijke hulp om thuis te blijven wonen. Onder andere:

Thuiszorg
Personenalarmering
Thuisbegeleiding
Specialistische verpleging
Intensieve thuiszorg in de laatste levensfase

De wijkverpleegkundige levert zorg samen met een professioneel wijkteam van verpleegkundigen en verzorgenden. We hebben goed contact met andere zorgverleners als huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. Zo stemmen we de zorg goed af.

Onze organisatie

Thuiszorg Het Friese Land biedt zorg in acht gemeenten in Noord- en Midden-Friesland, van Dokkum en Harlingen tot Heerenveen en op de Waddeneilanden. Ook als onze cliënten op vakantie zijn, staan we voor hen klaar. Want wij vinden dat iedereen recht heeft op zorg.

Ruim tweeduizend uitstekend opgeleide en ervaren medewerkers staan daarom klaar om hulp en ondersteuning te bieden. Als het nodig is, komen we dagelijks verschillende keren langs, overdag en ’s nachts. Ook al is dat op een afgelegen plek.

In iedere gemeente binnen ons werkgebied hebben wij een regiokantoor. Vanuit die regiokantoren organiseren wij de zorg. Er is dus altijd een regiokantoor bij u in de buurt. Onze medewerkers zijn dag en nacht onderweg. Ook zij zijn dus altijd in de buurt en overal thuis.

Ons hoofdkantoor is in Leeuwarden aan de Tesselschadestraat. Wij zijn altijd bereikbaar, zeven dagen per week, 24 uur per dag, via 0900-8864.

Jaarverslag

Elk jaar leggen we verantwoording af als zorginstelling. U kunt ons maatschappelijk verslag en onze jaarrekening hieronder downloaden.


 

Raad van Toezicht

Mevrouw M. Visser - lid
De heer ir. H.A. Bouma - vice-voorzitter
De heer K.H.A. van Anken - voorzitter
Mevrouw A. Reinders - van der Galiën - lid
De heer drs. W. Zuurbier - lid

Bestuurder
Klaas Kuilman

Secretariaat Raad van Bestuur
secretariaatrvb@thfl.nl

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in