Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

Klachten

Klachten

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Ondanks dat kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Wij horen dit graag van u.

Klachtenfunctionaris Thuiszorg Het Friese Land

Bespreek uw klacht eerst met de betreffende medewerker of met zijn of haar leidinggevende. Blijft de klacht bestaan, dan kunt u een formele klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris.
U dient uw klacht in bij (een postzegel is niet nodig):

Thuiszorg Het Friese Land
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 6039
8900 VC  LEEUWARDEN

Of u stuurt een email met onderwerp Klacht naar: klachten@thfl.nl 

Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Als een klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u een geschil aanhangig maken. Als er een geschil is tussen u en Thuiszorg Het Friese Land over de inhoud van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst of de totstandkoming of uitvoering daarvan, dan kunt u vanaf 1 januari 2017 een geschil aanhangig maken bij: De geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Het reglement van deze geschillencommissie is te vinden op de website van Stichting Zorggeschil, namelijk via: www.zorggeschil.nl 

Hoe kunt u een geschil aanhangig maken?

Een klacht moet schriftelijk en voldoende gemotiveerd ingediend worden bij:

Bestuur Stichting Zorggeschil
De Meenthe 6
8471 ZP Wolvega

De klachtbrief dient tenminste te bevatten de naam en het adres van diegene die het geschil aanhangig maakt, de omschrijving van het geschil en de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt. Degene die een geschil aanhangig maakt, is aan de Geschilleninstantie een door de stichting vast te stellen bedrag aan klachtengeld verschuldigd van maximaal €100,-.

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in