Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Thuiszorg Het Friese Land komt op voor de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Thuiszorg Het Friese Land.

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Thuiszorg Het Friese Land en zo wordt de stem van cliënten gehoord. We willen de wensen van onze cliënten duidelijk laten doorklinken in het beleid van Thuiszorg Het Friese Land. Het is daarom belangrijk dat de raad weet wat u van de zorg vindt. Alleen dan is het mogelijk het belang van onze cliënten goed te behartigen. De cliëntenraad probeert dus zoveel mogelijk in contact te komen met de cliënten van Thuiszorg Het Friese Land.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit maximaal zeven leden. Ze hebben affiniteit met zorg en sommige leden hebben ervaring met zorg. Ze vergaderen tien keer per jaar. Daarnaast is er vier keer per jaar een overlegvergadering met de bestuurder en twee keer per jaar een gezamenlijke vergadering met de ondernemingsraad. Verder houdt een aantal cliëntenraden in Friesland onderling contact.

Informatie

Heeft u informatie voor de cliëntenraad? Of wilt u meer weten of deelnemen? Neem gerust contact op met Alie Siebesma, secretarieel ondersteuner van de cliëntenraad via 0900-8864, of stuur een e-mail naar clientenraad@thfl.nl.

Individuele klacht

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Heeft u een klacht over Thuiszorg Het Friese Land, dan helpt de klachtenfunctionaris u graag.

Jaarverslagen

De cliëntenraad heeft haar eigen jaarverslagen. U vindt deze bij Downloads.

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in